Văn phòng Nhà Việt Solar

Dự án: Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời 5kWp tại văn phòng Nhà Việt Solar

Địa điểm: Số 144 đường Phan Bội Châu, Khóm 4, Phường 7, Tp Cà Mau