Cafe Villa, Cái Dầu, An Giang

Dự án: Lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời tại quán cafe Villa

Địa điểm: Khu Sao Mai, Thị trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, An Giang